Ly nhựa PP

Ly PP đáy bầu

Ly tim PP

Nắp

0912 409 299